• 028.6299.6767 - 090.71.73.788
  • iphauthuat@gmail.com
  • iphauthuat.com

Tin tức

  • Những văn phòng bí mật trốn đại dịch Covid-19
  • 25/04/2020

    Những văn phòng bí mật trốn đại dịch Covid-19

    Từ vụ khủng bố 11/9 đến đại dịch virus corona, những tình huống nguy cấp ở quy mô lớn đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ - như một số công ty đã bắt đầu chuyển đến văn phòng nằm ở địa điểm không được tiết lộ để đảm bảo an toàn.

    TOP